บริการตรวจสอบบัญชี

การตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ด้วยทีมงานคุณภาพ

รายละเอียดเพิ่มติม ขอใบเสนอราคา

บริการตรวจสอบภายใน

บริการด้านตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ประเมินความเสี่ยง และวางระบบการควบคุมภายใน

รายละเอียดเพิ่มติม ขอใบเสนอราคา

บริการวางระบบบัญชี

บริการวางระบบบัญชี ทางเดินเอกสาร ระบบการปฏิบัติงานส่วนงานต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการที่ดี

รายละเอียดเพิ่มติม ขอใบเสนอราคา

บริการจัดทำบัญชี

บริการให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานทางบัญชีและภาษีอากร การปิดงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส

รายละเอียดเพิ่มติม ขอใบเสนอราคา

บริการจัดทำบัญชีเงินเดือน

บริการแบบครอบคลุม การคำนวนเงินเดือน จ่ายเงินเดือนให้พนักงาน ออกรายงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มติม ขอใบเสนอราคา

ที่ปรึกษาบัญชีภาษีอากร

บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร รวมถึงการขอคืนภาษีนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายละเอียดเพิ่มติม ขอใบเสนอราคา

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

บริการให้คำปรึกษาการเริ่มประกอบธุรกิจ และ การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ

รายละเอียดเพิ่มติม ขอใบเสนอราคา

หนังสือพิมพ์ ต่อยอดธุรกิจ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ และ ประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดเพิ่มติม ขอใบเสนอราคา

โปรแกรมสำเร็จรูป Express

จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Express ให้บริการติดตั้งและวางระบบการบันทึกบัญชี

รายละเอียดเพิ่มติม ขอใบเสนอราคา


Focus Accounting Online

บริษัท โฟกัส การบัญชี ออนไลน์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี เราคือกลุ่มบริษัทที่มีความชำนาญด้านวิชาชีพบัญชี ให้บริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร บริการตรวจสอบภายในด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญ การวางระบบบัญชีและการวางระบบโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร และด้านบริหารงานภายในองค์กร บริการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม การสอบทานการปฏิบัติงานทางบัญชีและการปฏิบัติทางภาษีอากร การจดทะเบียนธุรกิจ และ การจัดทำบัญชีโดยทีมงานมืออาชีพ


BFAgroup

บริษัท โฟกัส การบัญชีออนไลน์ จำกัด

บริษัท โฟกัส การบัญชีออนไลน์ จำกัด เรามีทีมงานที่มีความชำนาญในวิชาชีพบัญชี โดยทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่มีความชำนาญงานด้านการตรวจสอบบัญชีมากว่า 20 ปี บริการตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์การตรวจสอบภายในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หลากหลายประเภทธุรกิจ บริการวางระบบบัญชี และ บริการวางระบบโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีเพื่อให้การปฏิบัติงานบัญชีมีความเหมาะสมกับกิจการ ตลอดจนการให้บริการสอบทานและวิเคราะห์งบการเงินBFA Media Corps ดาวโหลดหนังสือพิมพ์ประจำวัน

ปรัชญาการทำงาน


“ สุจริต จริงใจ
      ให้บริการที่มากกว่า
ถูกต้องทันเวลา
      ลดปัญหาธุรกิจ ”


Focus Team


ข่าวบริษัท

โปรโมชั่น!!!ประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น
จองประกาศหนังสือพิมพ์ ประกาศเมื่อไรก็ได้ ราคาพิเศษ 100 กรอบ 5,000 บาท เฉพาะ จองและชำระเงินวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563
โปรจูงมือเพื่อนจดทะเบียนบริษัท1 แถม 1!
จดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่แพ็คคู่จูงมือเพื่อนจดทะเบียน 1 แถม 1 เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทพร้อมกันเฉพาะจัดตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563
จดทะเบียนนิติบุคคล รับส่วนลดค่าทำบัญชี 10%
จดทะเบียนนิติบุคคลตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563 รับสิทธิ์ส่วนลด 10% เมื่อชำระค่าบริการจัดทำบัญชีล่วงหน้า 12 เดือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินปี 2559
TFRS for SMEs
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS for SMEs เลื่อนบังคับใช้เป็น 1 มกราคม 2561
ชำระภาษีด้วยบัตรเครดิต
กรมสรรพากรร่วมมือกับบริษัทเอกชน ให้บริการรับชำระภาษีผ่านบัตรเครดิต
BFA Media Corps ดาวโหลดหนังสือพิมพ์ประจำวัน

บริษัท โฟกัส การบัญชีออนไลน์ จำกัด
สำนักงานเลขที่ 295 ซอยลาดปลาเค้า55 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร 021021150, 021021533, 021020833 คุณดุลวรรณ์ สกุลดี email: dunlawan@bfa.co.th
   Power by  Focus Accounting Online