สินค้าและบริการ >>  บริการตรวจสอบบัญชี 


BFAgroup

Focus Team

บริการตรวจสอบบัญชี

เราให้บริการงานด้านการตรวจสอบบัญชี โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทางด้านตรวจสอบบัญชี ซึ่งการตรวจสอบบัญชีนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นๆ มีความถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองหรือไม่เพียงใด และพร้อมให้คำแนะนำกรณีที่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน โดยเราจะทำหนังสือให้กิจการทราบต่างหากจากรายการสอบบัญชีเพื่อให้กิจการสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ระบบงานมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นขอบเขตของการให้บริการตรวจสอบบัญชี

   ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานและมีประสบการณ์ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมหลักการบัญชีที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
  เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
  แสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชี
  บริการยื่นงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ E-filling และ สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)


BFA Media Corps ดาวโหลดหนังสือพิมพ์ประจำวัน
BFA Media Corps ดาวโหลดหนังสือพิมพ์ประจำวัน

ปรัชญาการทำงาน


“ สุจริต จริงใจ
      ให้บริการที่มากกว่า
ถูกต้องทันเวลา
      ลดปัญหาธุรกิจ ”


Focus Team


ข่าวบริษัท

โปรโมชั่น!!!ประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น
จองประกาศหนังสือพิมพ์ ประกาศเมื่อไรก็ได้ ราคาพิเศษ 100 กรอบ 5,000 บาท เฉพาะ จองและชำระเงินวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563
โปรจูงมือเพื่อนจดทะเบียนบริษัท1 แถม 1!
จดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่แพ็คคู่จูงมือเพื่อนจดทะเบียน 1 แถม 1 เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทพร้อมกันเฉพาะจัดตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563
จดทะเบียนนิติบุคคล รับส่วนลดค่าทำบัญชี 10%
จดทะเบียนนิติบุคคลตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563 รับสิทธิ์ส่วนลด 10% เมื่อชำระค่าบริการจัดทำบัญชีล่วงหน้า 12 เดือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินปี 2559
TFRS for SMEs
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS for SMEs เลื่อนบังคับใช้เป็น 1 มกราคม 2561
ชำระภาษีด้วยบัตรเครดิต
กรมสรรพากรร่วมมือกับบริษัทเอกชน ให้บริการรับชำระภาษีผ่านบัตรเครดิต
BFA Media Corps ดาวโหลดหนังสือพิมพ์ประจำวัน

บริษัท โฟกัส การบัญชีออนไลน์ จำกัด
สำนักงานเลขที่ 295 ซอยลาดปลาเค้า55 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร 021021150, 021021533, 021020833 คุณดุลวรรณ์ สกุลดี email: dunlawan@bfa.co.th
   Power by  Focus Accounting Online