สินค้าและบริการ >>  บริการจดทะเบียนธุรกิจ >>


BFAgroup

Focus Team

บริการจดทะเบียนธุรกิจเราให้บริการด้านการจดทะเบียนนิติบุคคลและธุรกิจอื่น ดังต่อไปนี้

  งานทะเบียนธุรกิจ ประเภท จดทะเบียนจัดตั้ง ได้แก่ จดทะเบียนตั้งบริษัท ,จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วน ,จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ,จัดตั้งคณะบุคคล ,จดทะเบียนห้างร้าน - ร้านค้า ต่างๆ
  งานทะเบียนธุรกิจ ประเภท จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ , ย้ายที่ตั้งสำนักงานของบริษัท , จดทะเบียนเพิ่มทุน , จดทะเบียนลดทุน , จดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ , จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ , จดทะเบียนเพิ่ม/ลดสาขา , จดทะเบียนเพิ่มกรรมการ , จดทะเบียนลดกรรมการ ฯลฯ
  จดทะเบียน เปลี่ยนแปลง การโอนหุ้น และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
  จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี
  การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของ คณะบุคคล, นิติบุคคล
  จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  จดทะเบียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่าง ๆ ต่อ กรมสรรพากร


BFA Media Corps ดาวโหลดหนังสือพิมพ์ประจำวัน
BFA Media Corps ดาวโหลดหนังสือพิมพ์ประจำวัน

ปรัชญาการทำงาน


“ สุจริต จริงใจ
      ให้บริการที่มากกว่า
ถูกต้องทันเวลา
      ลดปัญหาธุรกิจ ”


Focus Team


ข่าวบริษัท

โปรโมชั่น!!!ประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น
จองประกาศหนังสือพิมพ์ ประกาศเมื่อไรก็ได้ ราคาพิเศษ 100 กรอบ 5,000 บาท เฉพาะ จองและชำระเงินวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563
โปรจูงมือเพื่อนจดทะเบียนบริษัท1 แถม 1!
จดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่แพ็คคู่จูงมือเพื่อนจดทะเบียน 1 แถม 1 เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทพร้อมกันเฉพาะจัดตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563
จดทะเบียนนิติบุคคล รับส่วนลดค่าทำบัญชี 10%
จดทะเบียนนิติบุคคลตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563 รับสิทธิ์ส่วนลด 10% เมื่อชำระค่าบริการจัดทำบัญชีล่วงหน้า 12 เดือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินปี 2559
TFRS for SMEs
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS for SMEs เลื่อนบังคับใช้เป็น 1 มกราคม 2561
ชำระภาษีด้วยบัตรเครดิต
กรมสรรพากรร่วมมือกับบริษัทเอกชน ให้บริการรับชำระภาษีผ่านบัตรเครดิต
BFA Media Corps ดาวโหลดหนังสือพิมพ์ประจำวัน

บริษัท โฟกัส การบัญชีออนไลน์ จำกัด
สำนักงานเลขที่ 295 ซอยลาดปลาเค้า55 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร 021021150, 021021533, 021020833 คุณดุลวรรณ์ สกุลดี email: dunlawan@bfa.co.th
   Power by  Focus Accounting Online