หน้าหลัก >> รับสมัครงาน >> ดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์ประจำวัน


รับสมัครงาน

บริษัท โฟกัส การบัญชี ออนไลน์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี เราคือกลุ่มบริษัทที่มีความชำนาญด้านวิชาชีพบัญชี ให้บริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร บริการตรวจสอบภายในด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญ การวางระบบบัญชีและการวางระบบโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร และด้านบริหารงานภายในองค์กร บริการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม การสอบทานการปฏิบัติงานทางบัญชีและการปฏิบัติทางภาษีอากร การจดทะเบียนธุรกิจ และ การจัดทำบัญชีโดยทีมงานมืออาชีพ ต้องการรับสมัครพนักงานตรวจสอบบัญชีดังนี้


BFAgroup

พนักงานตรวจสอบบัญชี

คุณสมบัติ

1.กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี

2.อายุไม่จำกัดอายุและไม่จำกัดเพศ

3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

4.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักความก้าวหน้าในวิชาชีพบัญชีและศึกษาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

พนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส

คุณสมบัติ

1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี

2.มีประสบการณ์งานตรวจสอบบัญชี 3 ปีขึ้นไป

3.อายุไม่จำกัดอายุและไม่จำกัดเพศ

4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

5.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักความก้าวหน้าในวิชาชีพบัญชีและศึกษาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี

คุณสมบัติ

1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี

2.มีประสบการณ์งานตรวจสอบบัญชี 5 ปีขึ้นไป

3.อายุไม่จำกัดอายุและไม่จำกัดเพศ

4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

5.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักความก้าวหน้าในวิชาชีพบัญชีและศึกษาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอสนใจส่งประวัติทางอีเมล์หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่
บริษัท โฟกัส การบัญชีออนไลน์ จำกัด
เลขที่ 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรบัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2102-1150 โทรสาร 0-2102-0833 Email : dunlawan@bfa.co.th

ติดต่อ คุณดุลวรรณ์  สกุลดี

BFA Media Corps ดาวโหลดหนังสือพิมพ์ประจำวัน
BFA Media Corps ดาวโหลดหนังสือพิมพ์ประจำวัน

ปรัชญาการทำงาน


“ สุจริต จริงใจ
      ให้บริการที่มากกว่า
ถูกต้องทันเวลา
      ลดปัญหาธุรกิจ ”


Focus Team


ข่าวบริษัท

โปรโมชั่น!!!ประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น
จองประกาศหนังสือพิมพ์ ประกาศเมื่อไรก็ได้ ราคาพิเศษ 100 กรอบ 5,000 บาท เฉพาะ จองและชำระเงินวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563
โปรจูงมือเพื่อนจดทะเบียนบริษัท1 แถม 1!
จดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่แพ็คคู่จูงมือเพื่อนจดทะเบียน 1 แถม 1 เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทพร้อมกันเฉพาะจัดตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563
จดทะเบียนนิติบุคคล รับส่วนลดค่าทำบัญชี 10%
จดทะเบียนนิติบุคคลตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563 รับสิทธิ์ส่วนลด 10% เมื่อชำระค่าบริการจัดทำบัญชีล่วงหน้า 12 เดือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินปี 2559
TFRS for SMEs
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS for SMEs เลื่อนบังคับใช้เป็น 1 มกราคม 2561
ชำระภาษีด้วยบัตรเครดิต
กรมสรรพากรร่วมมือกับบริษัทเอกชน ให้บริการรับชำระภาษีผ่านบัตรเครดิต
BFA Media Corps ดาวโหลดหนังสือพิมพ์ประจำวัน

บริษัท โฟกัส การบัญชีออนไลน์ จำกัด
สำนักงานเลขที่ 295 ซอยลาดปลาเค้า55 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร 021021150, 021021533, 021020833 คุณดุลวรรณ์ สกุลดี email: dunlawan@bfa.co.th
   Power by  Focus Accounting Online