รับสมัครงาน

บริษัท โฟกัส การบัญชี ออนไลน์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี เราคือกลุ่มบริษัทที่มีความชำนาญด้านวิชาชีพบัญชี ให้บริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร บริการตรวจสอบภายในด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญ การวางระบบบัญชีและการวางระบบโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร และด้านบริหารงานภายในองค์กร บริการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม การสอบทานการปฏิบัติงานทางบัญชีและการปฏิบัติทางภาษีอากร การจดทะเบียนธุรกิจ และ การจัดทำบัญชีโดยทีมงานมืออาชีพ ต้องการรับสมัครพนักงานตรวจสอบบัญชีดังนี้


BFAgroup

พนักงานธุรการ

คุณสมบัติ

1.กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาไม่จำกัดสาขา

2.อายุไม่จำกัดอายุและเพศหญิง

3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

4.มีความกระตือรือร้นในการทำงานและศึกษาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

5.มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ง่าย


ลักษณะงาน

1.รับโทรศัพท์และต้อนรับลูกค้า

2.ประสานงานพนักงานรับส่งเอกสาร

3.จัดทำเอกสารงานจดทะเบียนบริษัทร้านค้า

4.ควบคุมเวลาเข้า-ออกของพนักงาน

5.เปิดใบเสร็จรับเงินและรับชำระเงินโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Express

สนใจส่งประวัติทางอีเมล์และสมัครด้วยตนเองได้ที่
บริษัท โฟกัส การบัญชีออนไลน์ จำกัด
เลขที่ 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรบัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2986-7258-9 โทรสาร 0-2986-7257 Email : dunlawan@bfa.co.th

ติดต่อ คุณดุลวรรณ์  สกุลดี
08-5415-1624
BFA Media Corps ดาวโหลดหนังสือพิมพ์ประจำวัน
BFA Media Corps ดาวโหลดหนังสือพิมพ์ประจำวัน

ปรัชญาการทำงาน


“ สุจริต จริงใจ
      ให้บริการที่มากกว่า
ถูกต้องทันเวลา
      ลดปัญหาธุรกิจ ”


Focus Team


ข่าวบริษัท

โปรโมชั่น!!!ประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น
จองประกาศหนังสือพิมพ์ ประกาศเมื่อไรก็ได้ ราคาพิเศษ 100 กรอบ 5,000 บาท เฉพาะ จองและชำระเงินวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563
โปรจูงมือเพื่อนจดทะเบียนบริษัท1 แถม 1!
จดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่แพ็คคู่จูงมือเพื่อนจดทะเบียน 1 แถม 1 เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทพร้อมกันเฉพาะจัดตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563
จดทะเบียนนิติบุคคล รับส่วนลดค่าทำบัญชี 10%
จดทะเบียนนิติบุคคลตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563 รับสิทธิ์ส่วนลด 10% เมื่อชำระค่าบริการจัดทำบัญชีล่วงหน้า 12 เดือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินปี 2559
TFRS for SMEs
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS for SMEs เลื่อนบังคับใช้เป็น 1 มกราคม 2561
ชำระภาษีด้วยบัตรเครดิต
กรมสรรพากรร่วมมือกับบริษัทเอกชน ให้บริการรับชำระภาษีผ่านบัตรเครดิต
BFA Media Corps ดาวโหลดหนังสือพิมพ์ประจำวัน

บริษัท โฟกัส การบัญชีออนไลน์ จำกัด
สำนักงานเลขที่ 295 ซอยลาดปลาเค้า55 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร 021021150, 021021533, 021020833 คุณดุลวรรณ์ สกุลดี email: dunlawan@bfa.co.th
   Power by  Focus Accounting Online